"Aktywny Samorząd" 2018

Powiat Człuchowski zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat człuchowski do składania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd " Modu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji finansowanego przez PFRON.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS