Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Daty wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w 2022r.

Daty wypłat świadczeń z pomocy społecznej w roku 2022

Miesiąc Dzień
STYCZEŃ 26
LUTY 24
MARZEC 24
KWIECIEŃ 26
MAJ 26
CZERWIEC 24
LIPIEC 26
SIERPIEŃ 25
WRZESIEŃ 26
PAŹDZIERNIK 26
LISTOPAD 24
GRUDZIEŃ 20

 

Daty wypłat świadczeń rodzinnych w roku 2022

Miesiąc Dzień
STYCZEŃ 27
LUTY 25
MARZEC 25
KWIECIEŃ 27
MAJ 27
CZERWIEC 27
LIPIEC 27
SIERPIEŃ 26
WRZESIEŃ 27
PAŹDZIERNIK 27
LISTOPAD 25
GRUDZIEŃ 21

 

Świadczenia z programu 500+ będą wypłacane do końca miesiąca

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS