Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

DOBRY START

                                                          

DOBRY START 300 +

 

FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. – nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków  o świadczenie Dobry Start 300 +.

Nie dotyczy to świadczeń wychowawczych tzw. 500+, ponieważ świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021.

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ   ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.
ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Terminy wypłat 300+:

  • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
    w sierpniu 2020 r. - wypłata do 30 września 2020 r.;

 

  • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - wypłata w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

UWAGA ! Wydawanie wniosków o ustalenie prawa do:

- świadczenia dobry start ( 300 + )

- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

-  świadczeń z funduszu alimentacyjnego

od dnia 20 lipca 2020 roku.

 
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS