Informacja dotycząca rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot.usług opieki wytchnieniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie infrmuje, że zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2019r dot. składania ofert na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepelnosprawnej - nie zostało rozstrzygnięte.

Do tut. Ośrodka wpłyneły dwie oferty, z których żadna nie spełniała warunków zamieszczonych w ogłoszeniu.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS