Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór do projektu "Utworzenie Centrum Rodzin"

( Powyższy obrazek przedstawaia logotypy: Funduszu Europejskego, Rzeczypospolitej Polskii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Uni Europejskiej)

 

Powstaje Centrum Rodzin!!!

Ogłaszamy nabór do projektu "Utworzenie Centrum Rodzin". Mieszkańcy ul. Garbarskiej, Jacka i Agatki, Nowaka Jeziorańskiego, os. Piastowskiego, os. Wazów, Placu Bohaterów, ulic Sobieskiego, Szczecińskiej, Średniej, Łąkowej i Traugutta, czyli obszaru Rewitalizacji mogą skorzystać z oferty:

- 20 miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego (świetlicy) dla dzieci i młodzieży (6-18 lat),

-20 miejsc w warsztatach umiejętności rodzicielskich, wraz ze wsparciem prawnym i psychologicznym,

- 15 miejsc w Klubie Seniora,

- 5 miejsc usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania (możliwa częściowa odpłatność),

LICZBA MIEJSC LIMITOWANA!!!

Wsparcie oferujemy bezpłatnie (za wyjątkiem usług opiekuńczych).

Uczestnikom/uczestniczkom oferujemy:

- zajęcia w odremontowanych i nowo wyposażonych pomieszczeniach,

-catering,

- bezpłatne wsparcie prawno - psychologiczne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3 tel. 59 83 42 409 wew.9 z Panią Agnieszką Malicką.

Projekt realizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ramach Poddziałania 06.02.02. Rozwój Usług Społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Utworzenie Centrum Rodziny, które zapewni dostęp do zintegrowanych usług społecznych w zakresie kompleksowego wspierania rodziny poprzez rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji – w każdej fazie cyklu życia rodziny. Stąd  Centrum swoim działaniem obejmować będzie: dzieci, rodziców, seniorów.

1. Oferta dla dzieci i młodzieży:

Placówka Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci:

- zapewniać będzie opiekę i wychowanie, pomoc w nauce,  organizację czasu wolnego, zajęcia zapewniające dzieciom rozwój zainteresowań: zajęcia nauki języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia informatyczne,

- placówka zapewni także catering i materiały na zajęcia.

Wszystkie działania realizowane przez placówkę będą nieodpłatne.

2. Oferta dla rodziców:

W ramach Centrum Rodziny – rodzice będą mogli skorzystać z:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego,

b) warsztatów umiejętności rodzicielskich – dla 20 rodziców. W ramach warsztatów prowadzone będą spotkania z rodzicami, podczas których rodzice zdobędą wiedzę na temat rozwoju dziecka, a także jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z procesem wychowania – zapewnimy także materiały na zajęcia oraz catering,

c) wsparcia w środowisku rodzinnym  – w postaci możliwości skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny,

d) rodzice będą mogli skorzystać także z pomocy prawnej,

e) organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych (dla 20 rodziców),

3. Oferta dla seniorów/seniorek i osób z niepełnosprawnościami:

Centrum usług opiekuńczych:

W ramach Centrum funkcjonować będzie:

- Klub Seniora dla 15 osób – będzie działał codziennie w dni robocze 6g. Jego zadaniem będzie wsparcie seniorów oraz ich rodzin. Klub seniora zapewni opiekę dla uczestników, zajęcia ruchowe, zajęcia aktywizujące, zajęcia informatyczne, zajęcia prozdrowotne, zajęcia ergoterapii, poradnictwo prawne i psychologiczne,  materiały na zajęcia i catering.

- Punkt Usług Opiekuńczych.

Punkt zatrudniać będzie 5 opiekunek/opiekunów środowiskowych, które pomogą w opiece nad niesamodzielnym członkiem rodziny. W tym czasie opiekunowie/opiekunki tych osób będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, prawnego, uczestnictwa w grupie samopomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych – oferowanych przez Centrum.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS