Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Powiat człuchowski ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2021r.

       Powiat Człuchowski

       zachęca

osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat człuchowski do składania wniosków

w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd" MODUŁ I i II

w 2021 roku

 

FORMY DZIAŁAN OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:

MODUŁ I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A - likwidacia bariery transportowei:

 • Zadanie  1 -  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu sluchu),
 • Zadanie   4  -    pomoc   w   zakupie   i   montażu  oprzyrządowania  do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu sluchu).

 

Obszar B Likwidacia barier w dostepie do uczestnictwa w spoleczenstwie informacyinym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego element6w oraz oprogramowania (dysfunkcja narzl:}du wzroku lub obu konczyn),
 • Zadanie 2 - dofinansowanje szkoleń w zakresie obslugi nabytego w ramach programu sprtu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu wzroku),
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzytu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu sluchu i trudności w komurukowaniu się za pomocą mowy),
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

 

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu sie:

 • Zadanie I - pornoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napydzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie rycznym),
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy konczyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiąania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie  - pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej   posiadanej  protezy   kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiąznia techniczne,
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego  o  napydzie  elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowei poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznei (dziecka przebywajq.cego w zlobku lub przedszkolu albo pod innci tego typu opiekq.), adresowana do os6b ze znacznym lub wniarkowanym stopniem niepe!nosprawnosci, kt6rzy sq. przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Termin  przyjmowania  wniosków dla  MODULU I

od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

MODUL II

pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym, która jest adresowana do osob ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających ęw:

 • szkole wyższej,
 • szkole policealnej,
 • kolegium,

a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiarni doktoranckimi.

 

Termin przyjmowania wniosków w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 - semestr letni            od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Termin przyjmowania wnioskow w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 - semestr zimowy            do 10 października 2021 r.

 

Wnioski dotyczące MODUŁU II skladane są TYLKO w wersji elektronicznej poprzez system SOW.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl,

oraz na stronie Starostwa Powiatowego www.starostwo.czluchow.org.pl

w zakladce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony).

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS