Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

PROGRAM 500+

Informacje dotyczące programu 500+

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwało w rodzinach, których dochód nie przekracza w przeliczeniu na osobę 800 zł lub 1200 zł jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Przyjmowanie wniosków  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A, a także przez Internet (drogą elektroniczną) w tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny. Ze względu na duże zainteresowanie Programem 500+ w początkowym okresie realizacji zadania wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPS w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek od 12.00 do 15.30

od wtorku do piątku 08.00 do 12.00

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS