Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

PROGRAM 500+

Informacje dotyczące programu 500+

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko bez względu na osiągane dochody do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 

Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko które nie ukończyło 18 lat Nie ma znaczenia sytuacja finasowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.

Wniosek nalezy złożyć w gminie w której się mieszka.

Od 1 lutego 2021 roku do 31.03.2021roku można to zrobić wyłącznie przez internet. Dostępne są trzy kanały:

ż* strona empatia.mrips.gov.pl
* bankowość elektroniczna
*platforma  PUE   ZUS

Od 1.04.2021 roku wniosek można będzie  złożyć także osobiście w urzędzie oraz za pośrednictwem poczty.

Przyjmowanie wniosków  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A,będzie możliwe od 1.04.2021r  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10;00

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy  t.j.  od 1.06.2021 nalezy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie to świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca  w którym został złożony wniosek. Złożenie wniosku do końca kwietnia 2021r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego.

 

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS