Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Świetlica dla dzieci i młodzieży

Świetlica znajduje się przy ul. Słowackiego w Człuchowie. Jest czynna codziennie w  dni nauki szkolnej od godziny 1500 do 1800. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie miasta Człuchowa. Rodzice zainteresowani uczestnictwem dzieci w zajęciach świetlicy  mogą zgłaszać się bezpośrednio do wychowawców.

Świetlica dla dzieci i młodzieży stanowi placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

  1. opiekę i wychowanie,
  2. pomoc w nauce,
  3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS