ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do złożenia ofert na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej zgodnie z pkt. V ppkt 5 programu MRPiPS " Opieka wytchnieniowa -edycja 2019" w ramach solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych - moduł I opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  • Zapytanie ofertowe

    Zapytanie ofertowe

  • Treść oferty

    Treść oferty

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS