Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków do Klubu Seniora (część I), oraz usługa przygotowywania i wydawania gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie (część II)

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

192 750,00 brutto

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS