DATY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019
Miesiąc Dzień
STYCZEŃ 24
LUTY 26
MARZEC 26
KWIECIEŃ 25
MAJ 24
CZERWIEC 26
LIPIEC 25
SIERPIEŃ 26
WRZESIEŃ 26
PAŹDZIERNIK 24
LISTOPAD 26
GRUDZIEŃ 18

Daty wypłat świadczeń rodzinnych w roku 2019
Miesiąc Dzień
STYCZEŃ 25
LUTY 27
MARZEC 27
KWIECIEŃ 26
MAJ 27
CZERWIEC 27
LIPIEC 26
SIERPIEŃ 27
WRZESIEŃ 27
PAŹDZIERNIK 25
LISTOPAD 27
GRUDZIEŃ 19

Świadczenia z programu 500+ będą wypłacane do końca miesiąca.