Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych

Autor:Ewa Osinska zredagował Artur Meyer

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie w ramach realizacji projektu nr  RPPM.06.02.02-22-0009/17 pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” deklaruje gotowość do realizacji następujących form wsparcia: wsparcie psychologa, prawnika, asystenta rodziny, utrzymanie dwóch grup samopomocowych, utrzymanie 15 miejsc w Klubie Seniora, utrzymanie 20 miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego, wsparcie dwóch wychowawców w PWD oraz pięciu Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu (tj. od lutego 2023 r.).

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS