Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Kadra

DYREKTOR

Ewa Osinska (godziny przyjęć interesantów: każdy poniedziałek 1200- 1300)

 

DZIAŁ FINANSOWO - KADROWY

Ewa Dobek - główna księgowa

Maria Kozłowska - starszy inspektor ds. ekonomicznych

Agnieszka Malicka - inspektor ds. kadrowo-płacowych i sekretariatu

 

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
(godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 800- 1000)

Danuta Czajkowska - kierownik działu

Artur Meyer- koordynator starszy specjalista pracy socjalnej

Monika Wojciechowska- Jonczyńska - koordynator starszy specjalista pracy socjalnej

Barbara Jażdżewska - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Janusz - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kowalska  - specjalista pracy socjalnej

Dominika Goś - specjalista pracy socjalnej

Monika Krzysztofik - pracownik socjalny

Katarzyna Szymczak - aspirant pracy socjalnej

Małgorzata Kowalska - asystent rodziny

Marta Hass -asystent rodziny

Monika Gorgul -pomoc administracyjna

Opiekunki świadczące usługi opiekuńcze:

Katarzyna Perlińska

- Elżbieta Płościńska

- Bronisława Małecka

- Barbara Narloch

- Kamila Szarmach

- Krystna Wojciechowska

- Danuta Chirek

- Alicja Rużyło

- Barbara Kujawska

- Teresa Grys

Opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- Grażyna Kuchta

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
(godziny przyjęć interesantów: poniedziałek od godz 8:00 do 10:00 oraz 14:00-15:30; wtorek-piątek 8:00 do 10:00)

 

Jolanta Kwaśniak - kierownik działu

Monika Rosik - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Beata Mackiewicz ­- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Weronika Król - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


 

NOCLEGOWNIA

Artur Meyer/Józef Szostak/Józef Mroziewicz/Wojciech Mroziewicz - opiekunowie noclegowni

 

Punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej i sprzętu agd. - wolontariusz

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS