Kadra

DYREKTOR

Ewa Osinska (godziny przyjęć interesantów: każdy poniedziałek 1200- 1400)

 

DZIAŁ FINANSOWO - KADROWY

Anna Pęczak - główna księgowa

Maria Kozłowska - starszy inspektor ds. ekonomicznych

Maria Teteruk - starszy inspektor ds. kadr i administracyji

Agnieszka Malicka - referent ds. ekonomicznych

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ 
(godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 800- 1000)

Danuta Czajkowska - kierownik działu

Barbara Jażdżewska - starszy specjalista pracy socjalnej

Grażyna Paszun - starszy specjalista pracy socjalnej

Monika Wojciechowska- Jonczyńska - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Janusz - starszy specjalista pracy socjalnej

Artur Meyer- starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kowalska  - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Szymczak - aspirant pracy socjalnej

Małgorzata Kowalska - asystent rodziny

Dominika Goś - pracownik socjalny

Anna Rogulska -asystent rodziny

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
(godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 1200-1530; wtorek-piątek 800- 1200)

 

Jolanta Kwaśniak - kierownik działu

Monika Rosik - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Karolina Kalisz - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Beata Mackiewicz ­- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Weronika Król - pomoc administracyjna

 

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Elżbieta Józefowska - kierownik działu

 

Opiekunki świadczące usługi opiekuńcze:

Katarzyna Perlińska

- Elżbieta Płościńska

- Bronisława Małecka

- Barbara Narloch

- Krystyna Niedziałek

- Krystna Wojciechowska

- Danuta Chirek

- Alicja Rużyło

- Barbara Kujawska

- Grażyna Kromer

- Teresa Grys

 

Opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- Grażyna Kuchta

- Ewa Krawiec

- Małgorzata Wodzikowska

 

DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

Adam Czajkowski/Józef Szostak - opiekunowie Noclegowni

 

Punkt przyjmowania i wydawania odzieży używanej i sprzętu agd. - wolontariusz

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS